Israel och Folkrätten

Rapport från tribunal lördagen den 26 och söndagen den 27 januari i Köpenhamn med fokus på palestinska kvinnor och barn i Israelisk fångenskap.

Organisatörer var: Danska FN-förbundet, Mandela center, Denmark Human Rights March, Women in Dialoge och Palestine Israel Denmark.

Tre frågor ställdes att utreda och ge svar på:

1. Uppfyller de israeliska myndigheterna sina skyldigheter som ockupationsmakt i relation till kvinnor och barn i israeliska fängelser?

2. Är palestinska kvinnor och barn i israeliska fängelser subjekt för behandling som är förbjuden av internationella konventioner och FN:s konvention mot tortyr?

3.Följer Israel FN:s barnkonvention vad gäller fängslade palestinska barn?
Inför tribunalen vittnade såväl palestinier, israeler som svenskar. Advokaterna Khalid Quzmar och Butheina Doqmaq, psykologen Khader Rusrus, Palestina, advokaten Tagareed Jahshan och psykiatern Anat Litvin, juristerna Birgitta Elfström och Arne Malmgren, Sverige samt f.d. fångar i israeliska fängelser, två palestinska barn och en palestinsk kvinna.

Panelen bestod av advokaten Björn Elmquist, psykoterapeut Birgitte Rahbek, barn- och ungdomspsykiater Bente Rich, professorn Bent Sörensen, direktör för Institutet för Mänskliga rättigheter Birgit Lindsnäs, Danmark och folkrättsexperten Elna Söndergård, Amerikanska Universitetet i Kairo.

Panelen kom fram till:

-att Israel inte följer sina förpliktelser till den 4:e Genèvekonventionen och att det utan rimlig tvivel föreligger allvarliga kränkningar från israelisk sida beträffande bestämmelserna om en rättvis rättegång.
-att polisen i många länder använder tortyr för att få upplysningar eller erkännanden men i Israel är tortyr också särskilt utbrett endast för att bryta ner fångarnas personlighet.
– att Israel inte uppfyller sina förpliktelser till FN:s konvention om barnets rättigheter vad gäller fängslande av barn.

Panelens fullständiga utlåtande kan läsas på:
http://www.humanrightsmarch.dk

Arne Malmgren

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.