Snedvriden rapportering

Återigen har då den israeliska krigsmakten bombat Gaza sönder och samman. Den här gången bombades också ett av PGS biståndsprojekt i Gaza, vilket återigen understryker Israels totala nonchalans mot folkrätten. Ännu mer oroväckande – och häpnadsväckande – är att Israels biträdande försvarsminister Matan Vilnai hotat palestinierna med vad han kallade en “bigger holocaust”.

 

Rapporteringen från svenska medier av vad som hänt är inte helt korrekt, dessvärre. I Rapport 2008-03-03 påstods det att de israeliska attackerna är ett ”svar” på palestinsk raketbeskjutning. Denna analys ignorerar emellertid de större sammanhangen. Raketbeskjutningen i sin tur är ju ett resultat av Israels ockupation och isolering av Gaza-remsan, den kollektiva bestraffning som Israel utsätter dess befolkning för och det enorma lidande som Israels agerande orsakar. Sett mot den bakgrunden är det inte konstigt att palestinierna skjuter några raketer – konstigt är möjligen att de inte skjuter fler. Allra konstigast är förstås att SVT bortser från denna bakgrund när de ”analyserar” vad som händer.

 

Ett annat fel, som delvis hänger ihop med det föregående, är att det talas om att israeliska trupper nu ”lämnat” Gaza-remsan. Faktum är att Israel, nu liksom tidigare, kommer att ha total kontroll över allt som kommer in och ut ur Gaza-remsan. De kommer även i framtiden att kunna strypa eltillförseln till Gaza och kommer även i framtiden att låta palestinska grödor ruttna i hamnen i stället för att gå vidare till sin exportdestination. Gaza-remsan är i praktiken lika ockuperad nu som någonsin tidigare, vilket givetvis är huvudanledningen till det fortsatta våldet.

 

En del svenska medier behöver höja blicken och se de stora sammanhangen. De kommer då att inse att det som hänt nyligen i Gaza och Israel inte handlar om någon isolerad händelse i form av en raket som dödade en civilperson. De kommer då också att inse att våldet inte kommer att sluta förrän de stora frågorna får sin lösning – dvs. när en självständig palestinsk stat upprättas på Gaza-remsan och Västbanken med Östra Jerusalem som sin huvudstad. Tappa inte fokus på detta!

 

Henrik Carlborg

Vice ordf. PGS

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.