Skyddsstyrka till Palestina med anledning av FN-dagen den 24 oktober

Ockupationen av Gaza och Västbanken har pågått i mer än 40 år. Den är att bedöma som olaglig då den inte fått en avslutning inom rimlig tid. Den palestinska civilbefolkningen

utsätts för omänsklig och förnedrande behandling genom att ockupationsmakten utför utomrättsliga avrättningar, totalförstör civila bostadsområden, dödar många oskyldiga palestinier, upprättar hundratals vägspärrar, bygger bosättningar på ockuperat mark och konfiskerar palestinska vattenkällor. Affärsbyggnader och odlingsbar mark förstörs.

Den internationella humanitära rätten, Fjärde Genèvekonventionen, anger att civilbefolkningen och deras egendom skall skyddas i krig och under ockupation. Den israeliska ockupationsmakten skyddar inte civila palestinier. Sverige har ratificerat konventionen och har därmed skyldighet att se till att ockupationsmakten följer denna. Ockupationsmakten genomför kollektiva bestraffningar såsom omfattande husförstörelser som måste bedömas som krigsbrott. Palestinska barn fängslas och utsätts för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling. Ockupationsmakten efterlever inte FN:s konvention mot tortyr. Det som pågår i området har en oerhört negativ inverkan på barns hälsa, deras framtid och deras rätt till liv. Således efterlever ockupationsmakten inte heller FN:s Barnkonvention.

Vår regering måste omedelbart arbeta för att FN omgående agerar så att det palestinska folket på Gaza och Västbanken ställs under ett FN-skyddsmandat och att FN:s skyddsstyrkor sänds dit. FN:s skyddsmandat för Gaza och Västbanken UNCCP som upprättades i början på 50-talet har hittills varit totalt verkningslöst. Ockupationen av Gaza och Västbanken måste upphöra. Ockupationen är en katastrof för palestinierna och även för israelerna. Inte minst är den ett hot mot hela världsfreden.

Birgitta Elfström
Palestinagruppen i Varberg

Detta inlägg publicerades i Birgitta Elfström. Bokmärk permalänken.