Tamer Institute for Community Education mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2009

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2009 tilldelas den läsfrämjande organisationen Tamer Institute for Community Education (Tamerinstitutet), verksam på Västbanken och i Gaza.

Juryns motivering: Med uthållighet, mod och idérikedom har Tamerinstitutet under två decennier stimulerat palestinska barns och ungdomars läslust och kreativitet. Under svåra förhållanden bedriver man ett läsfrämjande arbete av osedvanlig bredd och mångsidighet. I Astrid Lindgrens anda ser Tamerinstitutet ordets makt och bokens, berättelsens och fantasins kraft som viktiga nycklar till livsmod, självkänsla och tolerans.

Pressbilder och information om pristagaren finns på litteraturprisets webbplats, http://www.alma.se Pressmaterial finns även tillgängligt på arabiska, engelska, franska, italienska, spanska och tyska. En presentation av pristagaren bifogas. För att boka intervjuer med pristagaren och representanter ur juryn kontakta agnes.lidbeck@alma.se eller ring + 46 (0)76-540 10 17.

Priset överlämnas av H.K.H. Kronprinsessan Victoria den 2 juni på Konserthuset i Stockholm i närvaro av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Prissumman är fem miljoner svenska kronor och delas ut årligen till en eller flera mottagare. Författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande arbete kan belönas. Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteratur i världen. Priset ska också stärka barns rättigheter på global nivå. En expertjury utser pristagarna som nomineras av institutioner och organisationer från hela världen. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne administreras av Statens kulturråd.

TAMER INSTITUTE FOR COMMUNITY EDUCATION

Tamer Institute for Community Education (Tamerinstitutet) i Ramallah är en oberoende organisation som sedan 1989 bedriver läsfrämjande arbete för barn och ungdomar på Västbanken och i Gaza. Tamerinstitutet grundades för att ge barn tillgång till böcker och alternativt lärande då barns och ungas skolgång, fritid och liv blivit lidande av oroligheterna i området. Tamerinstitutet delar också ut läspass i vilka man får en stämpel för varje bok man läst. En tydlig symbol för att den som kan läsa böcker existerar inga gränser. Som Astrid Lindgren sade: ”Bra barnlitteratur ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnet”.

Tamerinstitutet är navet i ett nätverk som arbetar med skrivarverkstäder, berättande, drama och bokprat för barn och ungdomar. De förser bibliotek med barnböcker och de utbildar bibliotekarier och föräldrar. Varje år anordnas en nationell läskampanj som kulminerar med National Reading Week. 2008 nådde kampanjen 52 000 barn i flyktingläger och i avlägsna byar och samhällen som deltog i bokprat, drama, tecknar- och skrivarverkstäder.

Tamerinstitutet bedriver också ungdomsverksamhet. Ungdomarna, som ofta deltagit i Tamers arbete sedan de var barn, gör bland annat en egen tidning, Yara´at. Där publicerar de tankar, dikter och berättelser. När Tamerinstitutet startade fanns praktiskt taget inga palestinska barnböcker. I dag har organisationen publicerat mer än 130 titlar och flera av de barn som gått i Tamerinstitutets skrivarverkstäder har som vuxna börjat skapa egna böcker.

Trots svåra omständigheter verkar Tamerinstitutet oförtröttligt på många plan för att genom litteraturen skapa en bättre situation för palestinska barn och ungdomar. Övertygelsen att ord kan riva murar har resulterat i en innovativ läsfrämjande verksamhet av osedvanlig bredd som tilldelar Tamerinstitutet Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2009.

För mer information om Tamerinstitutet: www.tamerinst.org

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Detta inlägg publicerades i PGS. Bokmärk permalänken.