Ge statslösa palestinier mänskliga rättigheter

Av: Birgitta Elfström, jurist och medlem i PG-Varberg 

libanon-syrien-omgj3.jpg

libanon-syrien-omgjord1.jpg

libanon-syrien-omgj2.jpg
Palestinska flyktingbarn i Shatilalägret i Libanon
Foto: Arne Malmgren

Miljontals statslösa palestinier väntar runt om i världen på att få återvända. Enligt FN resolution 194 av den 11 december 1948 framgår följande:

Generalförsamlingen beslutar att de flyktingar som önskar återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar skall tillåtas detta vid tidigaste tillämpbara datum och att kompensation skall utbetalas för egendom av ansvariga regeringar eller myndigheter, i enlighet med gällande internationell rätt eller sedvänja.

Mångas hemorter ligger i dagens Israel, på Västbanken eller i Gaza. I Gaza bor 950.000 registrerade flyktingar och cirka 700.000 på Västbanken. Över 400.000 statslösa palestinska flyktingar lever under odrägliga förhållanden i olika flyktingläger i Libanon, 400.000 i Syrien och 1,8 miljoner i Jordanien. De palestinier som bor i Syrien och Jordanien lever under klart bättre omständigheter än de som lever i Libanon. Det finns flera tusen palestinska flyktingar som lever under dödshot i Irak och tusentals har tagit sig till gränslandet mellan Irak och Jordanien där de bor i urusla förhållanden och UNHCR har vädjat till omvärlden att ge de många svårt sjuka statslösa palestinska barn som bor där en fristad. Norge har förbarmat sig över ett antal sjuka palestinska barn.

Migrationsverket åkte nyligen till Libanon och hämtade irakiska flyktingar. Samtidigt anser den svenska regeringen att det kommer för många irakier hit och vädjar till andra länder i EU att ge skydd till de irakier som är i behov av skydd. Sveriges regering är tyst när det gäller de palestinska flyktingarna. Migrationsverket utvisar statslösa palestinska flyktingar till bl.a. Gaza, Västbanken, Libanon, Syrien och Jordanien trots att de där även i fortsättningen är undantagna många av de mänskliga rättigheter som en flykting bör komma i åtnjutande av.

Sedan flera månader tillbaka förekommer starka motsättningar mellan de palestinska fraktionerna Hamas och Fatah på Gaza och Västbanken. Hamas vann de demokratiska valen i Palestina men omvärlden har bojkottat dem. Islamister från olika delar av världen strider mot den libanesiska armén i det palestinska flyktinglägret Nahr El Bared i norra Libanon. Många civila har dött. Den islamiska gruppen säger att de vill införa sharialagar i flyktinglägren.

Det är dags att Sveriges regering aktivt arbetar för att palestinierna – statslösa palestinska flyktingar och statslösa palestinier – får de mänskliga rättigheter de har rätt till enligt olika FN-konventioner och resolutioner i avvaktan på den dag de skall återvända till hemlandet. Det är helt oacceptabelt att statslösa palestinska flyktingar ännu inte har fått återvända och inte heller fått kompensation för sitt lidande. Det är också helt oacceptabelt att palestinska flyktingar inte har samma rättigheter som andra FN-flyktingar i världen. Palestinska flyktingar står under UNRWA-mandat som inte innehåller ett skyddsmandat. Andra flyktingar i världen står under UNHCR-mandat som har ett klart uttalat skyddsmandat.
Det är dags att Sverige implementerar FN-konventionen 1954 om statslösa personers rättsliga ställning som bl.a. anger under vilka förutsättningar en statslös person kan utvisas.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.