En annan bild av Israel?

I SvD den 17/9 kunde vi läsa om en PR-kampanj, sponsrad av det israeliska konsulatet i New York, som syftar till att ge ”en annan bild av Israel” (en mer positiv sådan, är väl tanken). Enligt ingressen till SvD:s artikel innefattar kampanjen utvikningsbilder av tjejer från Israels väpnade styrkor.

 

Kampanjen reser en hel del frågor. Vilka nyckelgrupper hoppas man ska få en ”bättre bild” av Israel genom just denna udda marknadsföringsåtgärd? Man kan också undra om kampanjens upphovsmän över huvud taget har uppmärksammat den debatt som pågått i Västvärlden under en lång tid om sexistisk reklam och marknadsföring. Om den debatten varit bekant kanske man skulle ha valt ett annat sätt att övertyga européer och amerikaner om vilket fint land Israel är.

 

Man kan ganska säkert konstatera att kampanjen är ett uttryck för desperation. Israel blir alltmer impopulärt och när inget tycks kunna vända den trenden, tar man till vilka åtgärder som helst. Lika säkert är att kampanjen knappast kommer att lyckas. Det beror inte endast på att den riskerar att uppfattas som politiskt inkorrekt. Det främsta skälet till att kampanjen kommer att misslyckas är att inte ens hela världens samlade marknadsföringsbudget räcker för att dölja den ockupation och det förtryck som har förstört Israels anseende till att börja med. Om Israel vill ge en bättre bild av sig självt, är det där de måste börja – häv ockupationen av Palestina!

 

Henrik Carlborg

Vice ordf. PGS

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.