Statslösa palestinier får en rättsvidrig asylprövning

Nu haglar utvisningsbesluten från Migrationsverket. Statslösa palestinska barnfamiljer utvisas till Irak. Tidigare har jag rapporterat om att en ensamkommande palestinsk statslös pojke har utvisats till området Karrada i Bagdad.

I DN av den 5 oktober säger Eugene Palmér som är ansvarig för hela verkets asylprövning att säkerhetsläget har förbättrats i Irak och därför gör verket en snävare tolkning av ”synnerligen ömmande omständigheter”.

Den som verkligen sätter sig in i hur säkerhetsläget är i Irak idag måste begripa att det inte går att utvisa statslösa palestinier. Det är inte förenligt med grundläggande krav på mänskliga rättigheter att utvisa statslösa palestinska barnfamiljer till Bagdad. Detta grundar sig dels på säkerhetssituationen för denna grupp dels på att Irak varken skrivit under 1954-års konvention och statslösa personers rättsliga ställning eller 1961 års konvention om att reducera antalet statslösa personer. Det måste också stå i strid med ”barnets bästa” i Barnkonventionen. Att utvisa statslösa barnfamiljer till Irak är bevis på att Migrationsverket saknar kunskap om statslöshet och om säkerhetsläget i Irak.

Statslösa barn skall inte utvisas till ett land där de även i fortsättningen förblir statslöst. Sverige har skrivit under de båda nämnda konventionerna om statslösa personer och bör därför beakta dessa. Men verket har valt att blunda för dessa konventioner. Migrationsverket klipper och klistrar ur olika rapporter. Beklagligt nog har verket glömt att klippa och klistra ur Amnestys och UNHCR:s rapporter som beskriver situationen för statslösa personer i Irak. Inte heller klistrar verket in det som rapporteras om att höga murar byggs i Bagdad, att områden blir etniskt rensade, om bilbomber som detonerar, om urskillningslösa avrättningar, kidnappningar och svårigheter att upprätthålla lag och ordning. Det är näst intill en kriminell handling att utvisa statslösa palestinier till centrala Irak idag. Många irakier återvänder hem från Syrien och Jordanien. Det är på grund av att de har gjort slut på alla sina besparingar under sin tid i flyktingskap i Syrien och Jordanien och inte på något förbättrat säkerhetsläge som verket påstår. Shiamuslimska beväpnade milisgrupper kontrollerar stora delar av Irak bl.a. området Karrada i Bagdad dit Migrationsverket beslutat att utvisa en sunnimuslimsk statslös palestinier.

Varför får inte statslösa palestinska flyktingar eller statslösa palestinier en rättssäker asylprövning i Sverige? Vi måste bli fler som kräver att Migrationsverket skall skaffa sig kunskap om statslösa personers rättsliga ställning.

Birgitta Elfström
Palestinagrupperna i Varberg

Detta inlägg publicerades i Birgitta Elfström. Bokmärk permalänken.