PGS nekades inträde i Gaza

Förra veckan skulle PGS deltagit i ett möte i Gaza tillsammans med Gaza Community Mental Health Programme och andra organisationer, men nekades inresa i Gaza trots att PGS representant i Jerusalem ansökte enligt Israels alla regler.

PGS har skrivit ett brev till utrikesminister Carl Bildt med förhoppningen att regeringen agerar läs brevet här.

Även Mats Svensson som är svensk och bor i Jerusalem har skrivit till utrikesministern.

Carl Bildt,

Under den senaste tiden har det pågått en debatt mellan Israel och världen som handlar om ifall Gaza är ockuperat eller inte. Det fick sitt tydligaste symboliska uttryck i samband med att båten ”Free Gaza” lyckades lämna Cypern och ta sig till hamnen i Gaza. Dom lyckades, många andra misslyckas.

I torsdags skulle två svenska läkare som arbetar för Palestinagrupperna ta sig över gränsen vid Eretz för att besöka de projekt som organisationen stöder med medel från Sida. Det handlar om två läkare som med stor regelbundenhet tagit sig till Gaza de senaste 15 åren. Man hade inte problem att komma in i Israel. Nej på flygplatsen hade man inte mera problem än vanligt. Problemet uppstod när man på Gaza skulle besöka en enskild organisation (Gaza Community Mental Health Program) som arbetar med psykosocial behandling med fokus på barn och kvinnor. Problemet uppstod alltså när de två svenska läkarna skulle ta sig till det område Israel menar att man inte ockuperar.

Att stödja insater på Gaza blir självklart omöjligt om man inte kan ta sig dit, inte kunna samtala med, följa upp och fullfölja det proffesionella arbete man utvecklat sedan 15 år. Att inte kunna göra detta innebär dessutom att de negativa krafterna får fritt spelrum.

Det kan inte vara i någons intresse att svenska läkare hindras från att fullgöra en humanitär insats. Om man på detta sätt hindras är det upp till det internationella samfundet att agera tydligt och kraftfullt.

I det nya biståndet står kvinnor och barn i centrum. Vi ska alla visa resultat, tydliga och mätbara resultat. Sveriges biståndspolitik har sin utgångspunkt i de klara uttalande som kommer och kommit från Utrikesdepartementet sedan Du tillträdde. Också på Gaza ska vårt arbete värderas och betygsättas. Här går inte politik och bistånd hand i hand. Nej svensk politik är utgångspunkten för vår möjlighet att bedriva ett bistånd som betyder något för alla flickor och pojkar som söker en alternativ framtid. Det innebär om jag förstår det rätt att det är Ditt agerande som styr om vårt bistånd i Gaza kommer att kunna visa resultat som vi alla kommer att vara stolta över.

Carl Bildt, på vilket sätt arbetar Du för att pojkar och flickors isolering på Gazaremsan bryts? Vad kommer Du att göra gentemot Israel för att säkerställa att två svenska läkare och alla andra professionella biståndsaktörer får möjlighet att göra sitt arbete? Vilket framtida bistånd till Gaza kan Du tänka dig om inte svenska aktörer l’ngre får möjlighet att besöka och följa upp insatserna.

Med vänlig hälsning,

Mats Svensson

Detta inlägg publicerades i PGS. Bokmärk permalänken.