Rätt att återvända?

Miljontals palestinier väntar runt om i världen på att få återvända hem. Enligt FN-resolution UNGA 194 av den 11 december 1948 framgår följande:

Generalförsamlingen beslutar att de flyktingar som önskar återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar skall tillåtas detta vid tidigaste tillämpbara datum och att kompensation skall utbetalas för egendom av ansvariga regeringar eller myndigheter, i enlighet med gällande internationell rätt eller sedvänja.

Många av de palestinska flyktingarnas hemorter ligger i dagens Israel. Över 400.000 palestinska flyktingar lever under odrägliga förhållanden i olika flyktingläger i Libanon. 400.000 lever i Syrien och 1,8 miljoner i Jordanien. Det finns flera tusen palestinska flyktingar som lever under dödshot i Irak. 

Många av dem har levt som flyktingar i 60 år och har varken fått rätt att återvända eller rätt till kompensation. De palestinska flyktingarna har inte samma rättigheter som andra FN-flyktingar i världen. De palestinska flyktingarna står under UNRWA:s mandat som inte är ett skyddsmandat utan är mer eller mindre ett humanitärt mandat. UNHCR:s mandat är uttryckligen ett skyddsmandat vilket betyder att UNHCR arbetar aktivt för att hjälpa flyktingar att återvända hem. 

Nu höjs röster för att det inte längre finns utsikter till en två-statslösning utan istället är det en en-statslösning som är det enda möjliga alternativet. Men den staten kommer knappast inte att bli staten Palestina. Då kommer det inte heller att finnas en egen palestinsk suverän stat som palestinierna kan kräva rätten att återvända till. Det är känt att PLO erkänt Israels rätt att existera vilket betyder att Israel har en suverän rätt att bestämma vem som skall få invandra dit. 
FN har hittills inte gjort det möjligt för palestinierna att återvända i enlighet med FN-resolutioner. FN är tandlöst. 

Hur länge skall palestinierna vänta på att bli förlösta ur sitt flyktingskap? Söker de asyl i Sverige och i andra EU-länder blir de flesta utvisade och tvingade åter till ett miserabelt liv i ett flyktingläger och förnekade grundläggande mänskliga rättigheter. Men vem bryr sig?

Birgitta Elfström
Medlem i Palestinagruppen i Varberg

Detta inlägg publicerades i Birgitta Elfström. Bokmärk permalänken.