Etnisk rensning i Östra Jerusalem – ytterligare två palestinska familjer tvångsvräks från sina hem

Söndagen den 2 augusti (2009) vräkte israelisk polis två palestinska familjer, familjen Hanun och Alghawi, från deras hem i området Sheik Jarrah i Östra Jerusalem. Israel ockuperar sedan 1967 Östra Jerusalem och tvångsevakueringar, husdemoleringar och övergrepp på palestinier av judiska bosättare är dagliga inslag i området.

Familjerna Hanun och Alghawi består av 17 respektive 29 personer som bodde i de lägenheter som tvångsevakuerades. Omedelbart efter vräkningen tog bosättarfamiljer över lägenheterna under tung polisbevakning. De vräkta familjerna vägrar att lämna sina hem och har sedan vräkningen stannat på gatan, hemlösa och rättslösa (Läs B’Tselems artikel här).

20090805_Evacuated_resident_of_Sheikh_Jarah
Foto: Kareem Jubran, B’Tselem.

De två familjerna, ättlingar till flyktingar från Haifa och Sarfarand som flydde 1948, har bott i området sedan 1956 då de gavs rätt till egendomen från den dåvarande jordanska regeringen och UNRWA. Israels högsta domstol har dock tagit ett beslut att egendomen tillhör judiska bosättare som direkt efter vräkningen hjälpte polisen med att bära iväg palestiniernas bohag, och med borrar, spadar och stegar intog husen.

Vid vräkningarna fick ett flertal personer utstå slag och sparkar, bland dessa familjemedlemmar från de vräkta familjerna samt ISM-aktivister som under de senaste två veckorna bott hos en av de vräkta familjerna.

Vräkningarna fördömdes snabbt av bland annat FN och det svenska EU-ordförandeskapet.

FN:s speciella sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern, Robert H Serry uttalade bland annat:

– Jag beklagar dagens helt oacceptabla handlingar av Israel. De står i skarp kontrast till vad Genève-konventionen säger om ockuperad mark.

Vidare uttalade den palestinske förhandlaren Sayeb Erekat:

– I natt, medan dessa nya bosättare från utlandet gör sig hemastadda i dessa palestinska hem kommer 19 nyblivna hemlösa barn inte ha någonstans att sova.

Redan för två veckor sedan uppmanade EU:s svenska ordförandeskapet Israel att låta tre släkter få bo kvar i sina hem i Östra Jerusalem. I skrivelsen menade man bland annat att det faktum att man kastar ut palestinier till förmån för judiska bosättare ”hotar ytterligare fredens chanser” i Mellanöstern.

Dagen efter vräkningarna kom ytterligare ett uttalande från ordförandeskapet där man uttrycker sin ”allvarliga oro för de fortsatta och oacceptabla vräkningarna i Östra Jerusalem” och nämner särskilt vräkningen av de två familjerna från deras hem i Sheik Jarrah på söndagen. I uttalandet erinrar man om att ” husdemoleringar, vräkningar och bosättaraktiviteter i Östra Jerusalem är olagliga enligt internationell rätt”. Man menar att ”den israeliska regeringens handlingar i strid mot upprepade krav från det internationella samfundet att avstå från provocerande åtgärder i Östra Jerusalem” samt att dessa handlingar ”bekräftar en oroande trend som står i strid med skapandet av en atmosfär som främjar skapandet av en trovärdig och hållbar lösning av konflikten mellan israeler och palestinier”. Läs uttalandet i dess helhet här.

– Vi kan inte acceptera att judar inte har rätt att bo och köpa bostäder överallt i Jerusalem, var Israels premiärminister Benjamin Netanyahus kommentar till vräkningarna. Att denna rätt att bo och köpa bostäder strider mot internationell rätt och sker på ockuperad mark är ett faktum som Netanyahu och den israeliska regeringen tycks ha utvecklat en kronisk förmåga att ständigt utelämna.

I solidaritet med de vräkta palestinska familjerna träffades några aktivister utanför israeliska ambassaden i Stockholm på tisdagen (4 aug. 2009) och lämnade en protest mot Israels etniska rensning av palestinier.

ethniccleansing

/Sara Aarnivaara, PGS

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Detta inlägg publicerades i Sara Aarnivaara. Bokmärk permalänken.