”Vi håller på med handel, inte politik”

”Vi har hela det officiella Sverige bakom oss liksom den svenska företagsvärlden. Vi ska idag berätta om vad svenska företag missar genom att inte vara i Israel.” Så öppnade Ekin Ergun från Exportrådet gårdagens seminarium (090908), på World Trade Center i Stockholm, om hur svenska företag kan etablera sig på den israeliska marknaden och hur Exportrådet kan hjälpa dem att förverkliga sina expansionsplaner.

Svenska exportrådet uppmuntrar svensk handel med Israel

Svenska Exportrådet är en organisation som främjar svensk export och seminariet är en del av en kampanj för att uppmuntra svenska företag att etablera sig på den israeliska marknaden. På seminariet deltog bland andra Bo Andersson (grundare av Ericssons kontor i Israel och chef för Ericsson Israel i tio år), Jesper Gordon (säljchef på SSAB), Joseph Akerman (israelisk handelsattaché), Benny Dagan (Israels ambassadör i Stockholm) samt Benjamin Escaig (förste ambassadsekreteraren vid svenska ambassaden i Tel Aviv). Seminariet var starten på en rad aktiviteter som ska främja de svensk-israeliska handelsrelationerna.

Under seminariet presenterades Israel som ett modernt, västerländskt land med en högutbildad befolkning och framhölls som ett av de mest avancerade länderna i världen vars export gått från Jaffaapelsiner till högteknologi, med en ekonomi som klarat den finansiella krisen bättre än många andra länder och utgör en av de bästa investeringsmarknaderna i världen. Att Israel bedriver en folkrättsvidrig ockupation av Palestina och nyligen dödade över fyra hundra barn i Gaza var dock något som medvetet utelämnades i beskrivningen av Israel.

Israels ambassadör i Sverige, Benny Dagan, var den enda som nämnde den politiska situationen. Hans beskrivning att det sker en positiv utveckling i fredsprocessen och att steg tas för att återuppta fredsförhandlingar står dock i stark kontrast mot den faktiska situationen i Israel. En mer verklighetsnära beskrivning är att den israeliska högerregeringen och i synnerhet dess utrikesminister Lieberman är på total kollisionskurs med resten av världen och agerar på ett sätt som inte kännetecknar en demokrati.

”You want to be on the train before it leaves” var förste ambassadsekreteraren Benjamin Escaigs uppmaning till de svenska företagarna under seminariet och han försäkrade att ambassaden gör allt de kan för att underlätta för svenska företag att etablera sig på den israeliska marknaden och vice versa.

Politik + business = falskt

Utrikesdepartementets rekommendationer för företag som avser att handla med Israel är att iaktta stor försiktighet för att inte bryta mot folkrätten i sådan händelse att investeringen gagnar israeliska vinstintressen på ockuperad mark. ”Detta för att undvika att uppfattas som en del av ett ockupationsförhållande med eventuella konsekvenser för företagens intresse också i omvärlden.” Under seminariet nämndes Utikesdepartementets rekommendationer vare sig direkt eller indirekt, lika lite som Israels ockupation och folkrättsbrott.

Det samlade budskapet var att politik och business inte har något med varandra att göra. Den israeliske handelsattachén Joseph Akerman hävdade att frågan om hur svenska företagare kan undvika att deras investeringar bryter mot folkrätten är en, som han uttryckte det, ”icke-fråga” och SSABs försäljningschef, Jesper Gordon, inledde sitt anförande med att försäkra de inbjudna företagarna att det är helt säkert att göra affärer i Israel. Gordons råd till företagarna var liksom Bo Anderssons: ”undvik att ha en åsikt om religion eller politik”.

Svenska AP-fondens oetiska investeringar

Näringslivet, i nära samarbete med statligt finansierade aktörer, legitimerar och stödjer således okritiskt den israeliska ockupationen av det palestinska området. Parallellt med kritiska uttalanden vidhåller och uppmuntrar Sverige till fördelaktiga handelsförbindelser med Israel, som inte på något sätt är kopplade till Israels åtaganden enligt internationell rätt eller ens till framsteg i fredsprocessen. Detta förhållningssätt urholkar förtroendet för Sverige som en försvarare av mänskliga rättigheter.

Samma dag som seminariet hölls avslöjades att första AP-fonden, som förvaltar svenskarnas pensionspengar, investerar i det israeliska vapen- och elektronikföretaget Elbit Systems. Företaget levererar övervakningssystem som staten Israel använder för att bevaka palestinier. AP-fonden har även innehav i andra israeliska företag som har verksamhet på ockuperad mark och de, liksom Elbit Systems, riskerar att uteslutas ur AP-fondernas värdeppapersportfölj. Liknande fall har uppdagats med företaget Veolia som stått under stark internationell kritik för sin inblandning i det israeliska järnvägsbygget på ockuperad mark. Som följd av detta beslutade Veolia att helt dra sig ur inte bara järnväggsbygget i fråga utan alla sina åtaganden i Israel. Ett annat exempel var att AssaAbloy drev en fabrik i en israelisk bosättning. Kort efter detta beslutade AssaAbloy att flytta fabriken från bosättningen. När det uppdagades att den svenska importen av SodaStreams produkter kom från en fabrik i en bosättning ställde den svenska importören kravet att detta måste upphöra.

Sara Aarnivaara, PGS

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Detta inlägg publicerades i Sara Aarnivaara. Bokmärk permalänken.