På besök i Jenindistriktet

I veckan som gick åkte jag en tur till norra Västbanken med Mustafa Barghouti, ordförande för PGS samarbetspartner Palestinian Medical Relief Society, PMRS. Han är också parlamentsledamot och ledare för partiet Det Nationella Initiativet. Mustafa är politiker med rötterna i folkrörelsen och han åker ut på Västbanken och träffar folk, lyssnar och diskuterar med dem om deras och deras byars speciella problem, han deltar även vid och stödjer de icke våldsdemonstrationer mot ockupationen som går av stapeln varje fredag runt om på Västbanken.

Denna gång gick resan till Jenindistriktet och byarna M´tallah och Faqqurah som ligger längst upp på Västbanken vid gröna linjen. Landskapet i de norra delarna av Västbanken skiftar vid Nablus och övergår från bergigt och kargt till ett böljande slättland. Det är vackert här uppe, men också många gånger isolerat och fattigt långt ifrån Jerusalem och Ramallah.

141 barn i faqqua´h
Barn i Faqqurah. Foto: Yvonne Fredriksson

På vägen upp till Jenin då vi just passerat byn Huwwara i närheten av Nablus såg vi hur israelisk militär just hade stängt av en by. Genom att blockera vägen till byn med stora stenblock och jordhögar ser de till att byns befolkning till stor del isoleras. Idag finns uppemot 600 olika former av avspärrningar på Västbanken som inskränker folks rörelsefrihet.

110 första byn mur
Foto: Yvonne Fredriksson

Efter ett par timmars bilkörning kom vi till den lilla byn M´tallah med inte mer än 400 invånare och hade ett möte med byrådet. Byn var redan tidigare en av de fattigare i Jeninområdet och nu har deras möjligheter till försörjning försvårats än mer sedan muren byggts och en del av deras marker hamnat på fel sida om muren. Nu är en stor del av befolkningen arbetslösa då det också har försvårats för dem att ta sig till Jordandalen för att söka arbete. Jordbruket har stora problem på grund av vattenbrist som de menar beror på att de mesta vattnet i området går till närliggande bosättningar.

115 tistlar
Foto: Yvonne Fredriksson

Efter mötet i M´tallah åkte vi österut mot byn Faqqura som ligger precis vid gröna linjen. 1947-48 hade byn 36 000 dunum land (1 dunum motsvarar 1000 m²) men kvar blev endast 12 000 dunum då resten hamnade på den nyutropade israeliska statens sida. Muren som uppförts vid Faqqura går till största delen på gröna linjen men 600 dunum hamnade på den israeliska sidan. Även i denna by är vattenförsörjningen ett av de största problemen och idag köper de in dricksvatten i tankar, jordbruket får klara sig på det regn som faller. Dricksvattnet som de köper har visat sig vara kontaminerat vid ett flertal tillfällen och många har blivit sjuka. Nu ber byn om att få hjälp och stöd för att kunna testa vattnet regelbundet och dokumentera sina problem.

137 förlorad mark faqqua´h

139 förlorad mark 2
Förlorad mark i Faqqura. Foto: Yvonne Fredriksson.

Kommunalfullmäktige har vid ett flertal tillfällen kontaktat de israeliska och palestinska vattenkommittéerna och bett om att få vatten via pipelines från Israel. Men inget har hänt och ordföranden i byn undrar om det beror på att byn ses som en säkerhetsrisk.

Dessa två byars problem delas med mängder av byar, muren som isolerar dem, marker som hamnar på fel sida om muren, vägspärrar och vattenbristen som blir mer och mer påtaglig då Israel lägger beslag på majoriteten av vattnet till alla bosättningar men även leder in Västbankens vatten in i Israel.

Yvonne Fredriksson, PGS

Läs mer om vattenproblem på Västbanken på Palestine Monitor, Palestinian Central Bureau of Statistics och PENGON.

Detta inlägg publicerades i Yvonne Fredriksson. Bokmärk permalänken.