En rättsosäker asylprocess för statslösa palestinier

Asylprocessen går fortare och fortare. Den går ibland så fort att handläggare och beslutfattare blivit fartblinda. Vi är ombud för många statslösa personer med hemvist i Bagdad i Irak. De får nu utvisningsbeslut på löpande band till Irak.

Migrationsverket skriver bl.a. i besluten
– du är medborgare i Statslösa
– statslösa palestinier tillhör en av de mest sårbara och utsatta grupperna i Irak
– genom att inte gå tillbaka till ditt arbete synes du har eliminerat hotet mot dig. Du borde således kunna återvända till din bostad i X-område
– du kan i vart fall återvända till ditt bostadsområde
– du kan i vart fall återvända till området Karrada i Bagdad

Länsrätten skriver
– det finns inga praktiska hinder för X att återvända, framför allt inte till det område där han tidigare bodde, ett område som i stor utsträckning befolkas av palestinier.

I många av besluten påstår de asylsökande att olika shiamilisgrupper attackerat dem med hot och kidnappning och även utsatt dem för misshandel och förnedrande behandling just för att de är statslösa palestinier. Det är den grupp som Migrationsverket bedömer vara en av de mest sårbara och utsatta grupperna i Irak. Men Migrationsverket drar ofta slutsatsen att palestinierna inte personligen är utsatta för det påstådda våldet utan istället har de blivit utsatt för en brottslig handling.

UNHCR har i ett dokument av den 13 augusti 2009 bl.a. skrivit ”..önskar UNHCR med detta brev bekräfta sin ståndpunkt att statslösa palestinier från Bagdad inte kan anses åtnjuta effektivt skydd i Irak”.

De statslösa palestinierna som vi träffade i Växjö i går berättade om situationen i området Baladiyat där många palestinier bor och tvingats beväpna sig för sin egen säkerhet. De försöker att själva fungera som vakter inom området för att minimera hoten mot palestinierna. De flesta palestinier vågar inte lämna området om de inte har en irakisk vän som bl.a. förser dem med irakiska identitetshandlingar mot betalning. Häromdagen sköts en palestinsk familj ihjäl strax utanför området. Palestinier tidigare bosatta i andra områden i Bagdad har på grund av säkerhetssituationen flyttat till Baladiyat. Det är ingen som skyddar palestinierna i Irak, inte ens den irakiska sunnigruppen. Personerna som tillhör Mehdimilisen och Badrmilsien är statsanställda poliser på dagtid och på kvällen röjer de runt, kidnappar och hotar palestinier och kristna.

Många av de statslösa palestinierna som vi träffade är registrerade som UNHCR-flyktingar. Men det bryr sig Migrationsverket inte om. För dem gäller inte ”en gång flykting alltid flykting tills flyktingskapet upphör”. För Migrationsverket skall en flykting alltid på nytt bevisa skäl för detta. Migrationsverket ville inte under min tid kännas vid art. 1 D i flyktingkonventionen. På fråga till Migrationsverket helt nyligen ansåg verket att de inte har behov av utbildning vad beträffar statslösa personers rättsliga ställning.

Vi anser att alltför många statslösa palestinier inte får en rättssäker asylprövning. Men vem bryr sig…..

Birgitta Elfström och Arne Malmgren, jurister och medlemmar i Varbergs Palestinagrupp.

Detta inlägg publicerades i Arne Malmgren, Birgitta Elfström. Bokmärk permalänken.