Gaza på väg in i miljökatastrof

Vattenförsörjningen i Gaza är på randen till kollaps. Detta framgår av en färsk undersökning av FN:s miljövårdsprogram (United Nations Environment Programme, UNEP). Situationen, som varit dålig en längre tid, försämrades dramatiskt med det israeliska angreppet i januari i år, som lämnade 10 % av befolkningen utan tjänligt vatten. Elva viktiga vattenkällor och fyra reservoarer förstördes, tillsammans med kilometervis av pipelines, och de kvarstående källorna hotas av förorening från läckande avlopp. I nuläget kommer dessutom bara 57 % av det vatten som pumpas upp fram till användarna, medan resten försvinner i olika läckor på vägen.

Enligt UNEP förstördes 2 692 byggnader, helt eller delvis, i angreppet, och närmare 600 000 ton skrot och bråte utgör nu ett påtagligt hälsoproblem i Gaza. Bland annat har man i ruinerna funnit förhöjda nivåer av asbest, inte minst så kallad blå asbest som är 500 gånger mer cancerframkallande än vanlig, vit, asbest.

De israeliska bomberna förstörde också 180 växthus och 167 kilometer väg, och över 35 750 nötkreatur, får och getter dödades tillsammans med mer än en miljon fåglar och kycklingar. Mängden djurkadaver, som inte kunnat tas om hand ordentligt, uppgår till mellan 1 och 1,5 miljoner ton.

Före angreppet hade Gaza 170 miljoner kvadratmeter odlingsjord. 17 % har nu förstörts och kvarvarande odlingar hotas av salt från inträngande havsvatten. Vissa grödor, som unga frukt- och olivträd, tål bräckt vatten dåligt, och risken är att stora områden inte kan användas för nyodling. Vidare har mer än 100 000 kubikmeter smutsvatten runnit ut i odlingarna och förorenat 55 000 kvadratmeter odlad mark.

I nuläget är 64 % av hushållen anslutna till något avloppssystem medan 36 % släpper ut sitt avfall orenat – något som hotar kustlinjen med kväveförgiftning och försaltning. I samband med de väntade skyfallen i vinter riskerar förorenat vatten att spridas till större ytor. Med avloppsvattnet sprids också mikroorganismer och tungmetaller som i sig innebär ytterligare hälsofara.

Ett speciellt hälsoproblem utgörs av ökad förekomst av methemoglobinemi, en sorts blodkroppar som inte transporterar syre på normalt sätt. Barn med detta tillstånd drabbas av slöhet, ökad salivproduktion och sänkt medvetande. Kramper och död kan förekomma. I Gaza visar studier att förekomsten av methemoglobinemi hos spädbarn, ett slags ”blue baby” syndrom liknande det vid vissa hjärtfel, kan vara så hög som 48 %.

Enligt UNEP måste resurser omedelbart sättas in för att förhindra att Gaza glider in i en ännu värre miljökatastrof. Vatten- och avloppssystemen måste repareras och fler alternativa vattenkällor tas i bruk, allt skrot måste tas om hand och stora landområden saneras. Bara vattensystemen kan kräva 20 års arbete och 1 miljard dollar i investeringar att bygga upp till godtagbar internationell standard. I nuläget försvåras, i vissa fall omöjliggörs, insatserna dock av att Israel fortfarande håller Gaza under en förödande blockad.

FN har sagt sitt. Det faller nu tungt på Israels viktigaste allierade USA, och EU:s ordförandeland Sverige, att se till att blockaden av Gaza – ett brott mot FN-stadgan och en mängd olika FN-dokument och resolutioner – kommer till ett slut så att ett vettigt miljö- och hälsoarbete kan påbörjas, och 1 ½ miljon inspärrade palestinier äntligen kan återfå en del av sina mänskliga rättigheter.

Gunnar Olofsson (Ordförande i Göteborgs Palestinagrupp)

Detta inlägg publicerades i Gunnar Olofsson. Bokmärk permalänken.