Efter Ship to Gaza: Världen väntar…

Efter den blodiga israeliska attacken mot fartygskonvojen till Gaza inser allt fler att någonting äntligen måste hända i den här konflikten. Först och främst måste blockaden av Gaza hävas och de 1,5 miljoner palestinierna där tillåtas att fritt handla och kommunicera med omvärlden. Sedan måste USA:s och EU:s terrorstämpling av Hamas (FN har ingen sådan stämpling) och andra palestinska organisationer upphävas så att man kan börja diskutera direkt med den demokratiskt valda palestinska ledningen.

Vad som hände med ”Ship to Gaza” måste klarläggas. Den israeliska utredning som tillsatts räcker inte, även om man inbjudit ett par utländska ”observatörer”. Misstänkta förbrytare kan inte få utreda sig själva. Alla fartyg i konvojen måste återlämnas och lasten levereras på ett sätt som accepteras av mottagarna. Detsamma gäller alla kameror, videofilmer och andra privata tillhörigheter som stulits. Journalisten Cevdet Kiliclar, en av de nio dödade, blev uppenbarligen ihjälskjuten när han försökte dokumentera vad som pågick. Andra journalister berättar om svåra kränkningar av dem själva och andra passagerare. Allt bildmateriel måste tas fram och granskas. Till det behövs en internationell kommission.

Israel måste nu bestämma sig för om man tänker sluta upp med ockupationen av palestinskt land, sluta upp med bosättningar, avspärrningar, murbyggen, och diskriminering av palestinierna, och bli en normal stat bland andra. Eller gräva ned sig i sitt eget träsk, och bli en paria och skurkstat i världssamfundets utmarker.

I nuläget måste EU:s relationer till Israel ses över ordentligt. Det handlar om saker som upphävande av handelsavtal, OECD-medlemskap och militärt samarbete, sanktioner mot misstänkta krigsförbrytare i den israeliska ledningen, tillbakadragande av investeringar, akademikerbojkott och stopp för Israel i kultursamarbeten som Eurovisionsschlager och EM-fotboll. Denna vecka diskuterar EU:s utrikesministrar situationen. Världen väntar.

Gunnar Olofsson
Ordförande i Göteborgs Palestinagrupp

Detta inlägg publicerades i Gunnar Olofsson. Bokmärk permalänken.