Europa kräver slut på blockaden av Gaza!

Av Gunnar Olofsson, ordförande PG Borås

Den israeliska armén ägnar sig åt ”uppenbarligen systematiskt olagligt dödande” av palestinier i Gaza och har förvärrat den humanitära krisen i området. Det är slutsatserna i en rapport presenterad för Europarådets Parlamentariska Församling (PACE) i slutet av januari. Rapporten, med kravet på Israel och Egypten att avbryta blockaden av Gaza, är framtagen av den svenska politikern Eva-Lena Jansson (s) och antogs med röstsiffrorna 46 för, 12 emot och 2 nedlagda röster.

PACE konstaterar att över 2.000 palestinier dödades, över 12.620 hus förstördes, och 6.455 hus allvarligt skadades, under Israels anfall mot Gaza sommaren 2014. Sammanlagt 17.650 familjer, med totalt omkring 100.000 personer, blev hemlösa flyktingar i en redan överbefolkad instängd enklav. Israel har sedan dess genomfört en ”massiv och exceptionell ökning” av attackerna mot palestinska fiskare och deras redskap och använt ”överdrivet och medvetet våld utan grund” mot jordbrukare, journalister, medicinsk personal och protesterande i området utefter gränsen mellan Gaza och Israel.

el-wafaliten
Foto: Yvonne Fredriksson. Al Wafa-sjukhuset bombades under attackerna 2014

Gaza genomlever nu en svår el-kris, med elektricitet högst några timmar dagligen, till följd av blockaden, brist på reservdelar och politisk misshushållning – något som lett till stor social oro. Enligt en färsk ekonomisk rapport har området redan nått ett stadium av ekonomisk kollaps. Den öppna arbetslösheten är nu 43,2%, andelen fattiga uppgår till 38,8% och var femte invånare lever under gränsen för extrem fattigdom. Omkring 1,5 miljoner människor är beroende av utländskt bistånd. Återuppbyggnaden av allt som förstörts går orimligt långsamt och bara en bråkdel – runt 25 miljoner av 566 miljoner dollar – av de medel som beräknats behövas för återuppbyggnaden har hittills i praktiken avsatts för detta.

Det finns helt enkelt inget alternativ till ett avbrytande av blockaden. Sveriges regering – som i egenskap av ordförande i FN:s säkerhetsråd just försuttit chansen att visa vägen – måste nu ta till sig att såväl PACE-resolutionen om stopp för blockaden av Gaza, som FN:s säkerhetsråds resolution 2334 om avbrytande av ockupationen av Palestina, är på riktigt och måste omsättas i praktisk handling. Det är dags för påtryckningar på Israel – bojkotter, avinvesteringar och sanktioner – så att man till sist tar sitt förnuft till fånga, avslutar ockupationen och blockaden och inleder normala förbindelser med omvärlden.

Görs ingenting snart riskerar – i ljuset av en alltmer ohållbar situation i Gaza och ny kraftig utbyggnad av illegala bosättningar på Västbanken – hela utvecklingen annars att slutgiltigt gå över styr.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.