PGS vill påminna om

Att de flesta bedömare anser att Hamassegern var ett resultat av en proteströstning och inte av sympati för Hamas islamistiska program, 

Att Hamas tonat ner sina fundamentalistiska ståndpunkter under valkampanjen, 

Att Hamas när det gäller väpnad kamp och Israels existens befinner sig pa ungefär samma punkt som PLO för tjugo år sedan, vilket inte hindrade Sverige från nära samarbete med PLO redan då, 

Att Hamas sedan en tid måledmedvetet visat tecken till att vilja förvandlas från kamporganisation till politiskt parti.
 

Mot denna bakgrund måste demokratier som Sverige i första hand fortsätta stödja det palestinska folket och understödja dessa utveckling i riktning mot demokrati och avstå från hot och maktspråk, särskilt i ett läge de Israels tillåts bryta mot folkrätten utan minsta varning om sanktioner från den demokratiska världen.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.