Besked och nyheter på PGS-utfrågning av partierna

PGS-utfrågningen av de politiska partierna partierna (m, fp, s, mp, v och fi) i Stockholm i tisdags (23/5-06) blev ovanligt fri från käbbel och gav en del klara besked och till och med några nyheter.
Det var bra att de flesta inbjudna partierna ställde upp med ansvariga politiker på ”hög nivå”, dvs riksdagsledamot eller internationell sekreterare. Synd att kd och c inte kunde vara med.

Det var också bra att alla mer eller mindre (moderaterna minst, mp och v mest) erkände att Israel har ett huvudansvar för att konflikten är olöst och att Israel bryter mot en hel rad FN-beslut och folkrättsliga regler. Alla tog klart ställning för att ockupationen måste uppgöra och Israel utrymma de ockuperade områdena.

Mindre bra var att bara mp – Gustaf Fridolin- och v – Alice Åström – tycktes beredda att gå från ord till handling och tillgripa någon form av sanktioner för att förmå Israel att följa FN och folkrätten. Fi:s Sofia Karlsson var lite svävande, men hon hade en poäng när hon drog fram det dolda kvinnoförtryck som följer i konfliktens spår. På båda sidor.

Helt okej och knappast förvånande var att ingen stödjer Hamas politiska program, vare sig det inrikespolitiska (sharia-lagar etc) eller vägran att erkänna Israel. Alla tog klart ställning för en tvåstatslösning enligt gällande FN-beslut, även om en och annan varnade för att ockupationens krassa verklighet gör en sådan modell alltmer praktiskt svårförverkligad.

Däremot var det glädjande att nästan alla på ett eller annat sätt tyckte att man ska prata med Hamas! Tydligast var förstås mp och v. S-företrädaren, Ann Linde, försvarade det som skett (visum till flyktingministern), men inte mer, vilket är lite oklart.

Sensationellt var att fp-företrädaren, Anita Brodén, erkände att hon allvarligt övervägt att träffa Hamas-ministern, innan hon till slut avstod pga partilojalitet. Och moderaten Ewa Björling, menade att man borde kunna upphäva terroriststämpeln helt mot organisationen Hamas och enbart rikta den mot enskilda individer.(Jag kollade upp efter debatten att jag fattat rätt. Det hade jag). Faktiskt ett ganska uppseendeväckande besked! Får vi se ett initiativ på den punkten i riksdagen? Det skulle säkert få majoritetsstöd.

Annars var väl det mest uppseendeväckande folkpartisten Anita Brodéns försäkran att fp håller på att byta Mellanöstern-politik och bli mindre ensidigt pro-israeliskt och mer förstående för den palestinska sidan. Att det finns enskilda fp-are som har den inställningen visste vi, det finns ju ungliberaler i PGS-styrelsen. Men att fp som parti skulle vara på väg att svänga??!! Faktum är dock att PGS inte inbjöd Anita Brodén som person. Vi vet att hon varit i Palestina och förstått en hel del. Vi inbjöd folkpartiet som skickade Brodén. Bortsett från någon enstaka punkt där hon deklarerade att hon har en annan syn än partiet (t ex det militära samarbete Sverige-Israel som hon är emot) betonade hon att det var en förändrad partilinje hon företrädde! Mycket intressant!

Slutligen tycks de obehagliga och obekväma fakta som PGS drar fram i rapporten om vapensamarbetet Sverige-Israel sakta men säkert sippra in i det politiska systemet. Bara mp och v vill klippa av direkt, men Anita Brodén visade att också en god liberal kan känna obehag. Och Ann Linde påpekade att den senaste s-kongressen beslöt att regler bör införas också för import av vapen. Idag är ju bara exporten reglerad vilket lämnat utrymme för det omfattande samarbete som sker på grundval av svensk import av militärteknologisk högteknologi från Israel. Vi väntar alltså på en proposition om regler för vapenimport. För s-regeringen respekterar väl s-kongressens beslut? Och de s k stödpartierna lär göra skäl för beteckningen om ett sådant förslag läggs fram. Däremot är det osäkrare med en borgerlig regering. M är öppet och entydigt för vapensamarbetet, Anita Brodéns motstånd har inget stöd av hennes parti och hur c och kd ställer sig vet vi tyvärr inte.

Summa summarum: Om alla partiutfrågningar ger lika många tydliga besked som PGS-utfrågningen har väljarna chans att vara ytterst välinformerade innan de lägger sina röster. Stort PGS-tack till de deltagande partierna och, inte minst, den oväldige moderatorn, f d ambasadören Lars Lönnback.

Per Gahrton
Ordf i Palestinagrupperna i Sverige

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.