Omvärldens ansvar, allas vårt ansvar

Det är nu 60 år sedan FN beslutade om en delning av Palestina och det är 59 år sedan mer än 700 000 palestinier drevs på flykt från sitt hemland.

Det är i år 40 år sedan Israel inledde sin militära ockupation av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem.

Och fortfarande har de stater som fattade delningsbeslutet och som ingår i FN inte tagit sitt ansvar för att implementera en enda av alla de resolutioner som antagits under årens lopp.

Jag trodde inte att vi skulle behöva höra en gång till ?vi visste inget ? vi kunde inget göra?

Jag är ganska säker på att det som idag sker i Gaza och som sannolikt kommer att sprida sig till Västbanken, hade kunnat undvikas om FNs medlemsstater tagit sitt ansvar och följt de regler och lagar för internationellt samarbete som de varit med och instiftat.

I januari 2006 genomförde palestinierna ett demokratiskt val som hela världen stödde. Sveriges nuvarande utrikesminister Carl Bildt sade vid sin hemkomst från Palestina att valet genomförts på bästa möjliga sätt. Men när det sedan visade sig att Hamas vunnit valet, drog sig hela omvärlden undan. Precis som efter valet i Algeriet så ogillade omvärlden resultatet och i stället för att acceptera valresultatet så bojkottades landets regering.

Efter omvärldens beslut om bojkott samlade sig palestinierna än en gång och lyckades bilda en samlingsregering med representanter för de olika politiska fraktionerna, men inte ens detta unika samspel accepterades av omvärlden. Inte heller har omvärlden accepterat arabvärldens upprepade fredsinitiativ där Israel garanteras fred med hela arabvärlden om ockupationen upphör.

Bojkotten, sveket från omvärlden tillsammans med den svåra ekonomiska situationen, instängdheten, ständiga attacker från den israeliska armén, mark som konfiskeras, hus som rivs och muren som nu finns över stora delar av Västbanken gör att det palestinska samhället idag står inför en total kollaps och håller på att falla samman.

Och nu gör detta instängda, slagna folk i Gaza samma sak som på så många andra ställen i världen som inte lyckats besegra sin fiende och förtryckare; de vänder sig mot varandra och slåss inbördes. Man slås ganska snabbt av en tanke och fråga; i vems intresse sker detta? Är det så att västvärlden inte är genuint intresserade av en demokratisk utveckling i Mellanöstern? Är det så cyniskt att västvärlden menar; låt dom slåss och ta död på varandra för då glömmer dom huvudfrågan, nämligen ockupationen och förtrycket.

Men omvärlden måste vakna och ta sitt ansvar och varför inte göra det nu när det ännu finns tid.  Eller är det så att västvärlden i grunden är rasistiska så att 100 000 tals döda i Mellanöstern inte gör något så länge det inte drabbar oss i väst, vår ekonomi och vårt världsherravälde.

Alla västvärldens ord, konventioner, regler och lagar klingar falskt och känns som ord utan innehåll. Det är detta som människor som jag träffat här nere genom åren alltid frågar. Varför är det olika regler för olika stater och människor?  Idag känner jag själva ett tvivel gentemot hela FN systemet då jag känner att dessa regler endast används för och gentemot stater som gagnar västs intresse.

Jag vill uppmana Sveriges regering att trycka på så att FNs säkerhetsråd tar sitt ansvar för att skydda den palestinska civilbefolkningen både på Västbanken, i Gaza och Libanon. FN måste också nu, att innan det är allt för sent ta sitt ansvar för att lösa Palestina/Israelkonflikten så att de det äntligen kan bli fred och det palestinska folket slipper undan ockupation och förtryck.

Yvonne Fredriksson
2007-jun-14 @ 16:24

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.