Varför får statslösa palestinier inte en rättvis asylprövning?

  

 

Jag deltog i måndags (11 augusti) tillsammans med 120 statslösa palestinier i en demonstration utanför Migrationsverkets lokaler i Växjö. Vi protesterade mot att Migrationsverket utvisar statslösa palestinier till Irak, till Hamasstyrda Gaza och till Saudiarabien. Vi överlämnade följande skrift. 

Till
Migrationsverket

Vi är en grupp statslösa palestinier som idag- 080811- demonstrerar i Växjö mot att Migrationsverket utvisar oss till länder där vi inte får tillgång till de mest grundläggande mänskliga rättigheterna som framgår av olika FN-konventioner.

Vi anser att Migrationsverket inte lever upp till en rättssäker asylhantering

-när Migrationsverket inte tar hänsyn till att vi redan är flyktingar och att vi därför har behov av skydd. Vårt flyktingskap har inte upphört

-när vi utvisas till Gaza som är ett område som styrs av Hamas som av EU stämplats som en terroristorganisation. Vi får i Gaza inte tillgång till en oberoende domstol och inte heller till en oberoende polismakt

-när Migrationsverkets rättsenhet beslutar att inhibera det vägledande beslutet om utvisning till Gaza under sex månader samtidigt som Migrationsverket i Malmö beslutar om utvisning till Gaza och om att verkställigheten inte skall inhiberas

-när Migrationsverket utvisar oss till Irak, där vi som minoritetsgrupp utsätts för förföljelse, omänsklig och förnedrande behandling särskilt som grupper med inflytande i Irak betraktar oss som förrädare eftersom vi fick vissa fördelar av den förra regimen. Irak har inte skrivit under flyktingkonventionen och vi får inte de rättigheter som vi flyktingar bör vara berättigade till

– när Migrationsverket utvisar oss flyktingar till Saudiarabien och ber oss söka jobb där.
Saudiarabien har inte skrivit under flyktingkonventionen och vi får inte tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter i det landet

-när Migrationsverket tar ut statslösa palestinier från Irak på flyktingkvoten men samtidigt fattar klargörande beslut om att utvisa statslösa palestinier till Irak

-när Migrationsverket utvisar ett statslöst palestinskt barn till Irak och därmed inte tar hänsyn till vare sig ”barnets bästa” i Utlänningslagen eller FN:s konventioner om mänskliga och sociala rättigheter

Efter demonstrationen skickade jag följande brev till Migrationsverket.  

Med förfäran kan jag konstatera att Migrationsverket inte tar i beaktande att en stor grupp av palestinierna redan är statslösa flyktingar. Beslutsfattaren som vi fick möta hänvisade hela tiden till ”vi följer utlänningslagen, vi följer praxis och vi följer barnkonventionen ”.
 
Det är med förfäran som jag konstaterar att Migrationsverket inte tagit ett vägledande beslut då det gäller de statslösa palestinska flyktingarna från Irak. Det är flera intressanta rättsfrågor att analysera. Hur kan verket komma fram till att det inte finns en risk för att utsättas för förföljelse eller omänsklig eller förnedrande behandling i området Karrada i Bagdad? Vilken rörelsefrihet skall en flykting ha?
Vilka andra mänskliga rättigheter skall en person som redan är flykting ha tillgång till?
Är Irak ett säkert tredje land? Följer de flyktingkonventionen och/eller Casablancaprotokollet? Varför behandlar verket de statslösa som om de vore medborgare i ett land?
 
Det finns mycket att analysera för Migrationsverkets personal då det gäller de statslösa personernas rättsliga ställning. Är verket beredd på att påbörja en sådan process? Jag har till Joakim föreslagit att anordna ett seminarium om detta. Jag erbjuder er mina tjänster då det gäller de statslsöa palestiniernas rättsliga ställning.   

——
 
Nu vädjar jag genom PGS att alla hjälper till så att särskilt de statslösa palestinierna och i synnerhet de statslösa som redan är flyktingar får en rättssäker asylprövning. De får de inte idag.  

Birgitta Elfström
Palestinagruppen i Varberg

                                              

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.