Utvisning till det Hamas-styrda området Gaza

Birgitta Elfström, jurist och medlem i Palestinagruppen i Varberg kommer att blogga om hur hon ser på Migrationsverket och domstolarnas behandling av statslösa palestiniers asylansökningar.


1 Utvisning till det Hamas-styrda området Gaza

Den 1 juli 2008 fattade Migrationsverket ett praxisbildande beslut om utvisning av en statslös palestinier till Gaza och beslutade samtidigt att anstå med verkställigheten sex månader på grund av att gränsen till Gaza är stängd. Migrationsverket bedömde att personen inte var i behov av skydd.

Jag är juridiskt ombud för en annan statslös palestinier från Gaza. Denna person har efter offentliggörandet av det praxisbildande beslutet fått beslut om att utvisas och verkställas till Gaza utan att beviljas anstånd med verkställigheten under sex månader såsom det praxisbildande beslutet anger.

Är det i linje med mänskliga rättigheter att Sverige utvisar personer till ett område som EU och då inkl. Sverige anser styras av en terroristorganisation? Migrationsverket nämner inte något om detta i sitt beslut. Men genom det praxisbildande utvisningsbeslutet anser jag att Migrationsverket visar att de ser Hamas som en legitim representant för den Palestinska administrationen (PA). Om det praxisbildande beslutet överhuvudtaget skall vara ett beslut i linje med mänskliga rättigheter måste Sverige nu erkänna Hamas som en legitim del av den palestinska administrationen. Först då kan verkställigheter genomföras till Gaza för personer som inte har behov av skydd men ändå har krav på att styras, dömas och utbildas av en administration som inte av omvärlden är stämplad som en terroristorganisation.

Många bedömer att Hamas är en legitim företrädare för det palestinska folket just för att de vann valet. Utrikesminister Carl Bildt uppgav för media att valet var demokratiskt och gick rätt till. Jag har talat med beslutsfattare på Migrationsverket som inte för mig kunde förklara hur en utvisning kan ske till ett område som styrs av en organisation som av EU är stämplad som en terroristorganisation. Beslutsfattaren gjorde en tafatt och luddig jämförelse med Sri Lanka och hänvisade till att Migrationsdomstolen tidigare fattat beslut om utvisning till Gaza.

Vet Migrationsverket egentligen vad de gör när de utvisar till Gaza? Det är dock strålande att Migrationsverket kan se vad som händer om sex månader i Gazaområdet.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.