Den 29 november- FN-dagen för solidaritet med det palestinska folket

Det finns fortfarande bara en lösning på palestinakonflikten och det är att det bildas en oberoende palestinsk stat och att palestinska flyktingar får återvända hem. Idag är det många av dem som lever i länder utan tillgång till mänskliga rättigheter och utan internationellt skydd. Då flyktingkatastrofen 1948 var ett faktum bildades UNCCP, ett FN-organ som hade till uppgift att ge skydd och att arbeta för flyktingarnas rätt att återvända. Detta FN-organ blev handlingsförlamat efter bara ett par års arbete. Andra flyktingar i världen står under UNHCR:s mandat vilket betyder att det sker ett kraftfullt arbete med att dessa flyktingar skall återvända till sitt hemland eller att finna ett säkert tredje land för dem. Det är en fundamental mänsklig rättighet att få lämna sitt hemland, att få återvända dit eller att få ett fullgott skydd i tredje land. Detta har hittills inte gällt för de palestinska flyktingarna. Efter Saddams fall har palestinier i Irak utsatts för förföljelse. Många har tvingats att lämna Irak och flera bor i läger på gränsen mellan Jordanien och Irak. Palestinier har mördats i Irak just för att de är palestinier. Palestinierna på Västbanken och Gaza lever under ockupation där ockupationsmakten vägrar följa internationella konventioner. På Västbanken breder judiska bosättningar ut sig på palestinsk mark och den 8 m höga muren slingrar sig genom palestinska byar och odlingsmark. Palestinska kvinnor föder barn vid vägspärrar. Mer än 300 palestinska barn avtjänar straff i israeliska fängelser för att ha protesterat mot ockupationen. I Libanon lever de palestinska flyktingarna i trånga flyktingläger där olika milisgrupper är beväpnade. Där har palestinierna inte rätt att jobba inom över 70 olika yrkeskategorier. De saknar helt framtidstro.

De statslösa palestinierna måste få rätt att leva i frihet och under värdighet. Sverige som är en demokratisk stat som värnar om mänskliga rättigheter bör ta initiativ till att sätta stopp för den omänskliga behandling som de statslösa palestinierna utsätts för.

Christer Sandberg
ordf. i Palestinagrupppen i Varberg

Detta inlägg publicerades i Christer Sandberg. Bokmärk permalänken.