Stoppa utsvältningen av Gaza!

Den israeliska blockaden av Gaza fortsätter. Röda Korset rapporterar om allt fler fall av kronisk undernäring – något som inte minst drabbar barnen. Närmare 80% av den 1,5 miljoner stora befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns.

I detta läge skärper Israel blockaden ytterligare. I början av december stoppade den israeliska flottan det libyska fartyget al-Marwa – lastat med 1200 ton ris, 750 ton mjölk, 500 ton olja, 500 ton mjöl och 100 ton mediciner till befolkningen i Gaza – och tvingade det att vända om. Även FN-hjälp, och sändningar från t.ex. den israeliska fredsrörelsen, har stoppats.

Enligt Folkmordskonventionen, antagen av FN:s generalförsamling den 9 december 1948, är det att beteckna som folkmord att uppsåtligen tillfoga en viss grupp människor ”svår kroppslig eller själslig skada” och påtvinga den ”levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis” (artikel II).

Det är märkligt att israeliska judar, som upplevt folkmord och förintelse, själva använder folkmordsstrategier mot sina medmänniskor. Märkligt är också att den egyptiska regeringen, som talar högt och brett om solidaritet med palestinierna, inte bryter blockaden genom att öppna gränsen mot Gaza och släppa in förnödenheter.

Men märkligast är att demokratiska stater som Sverige, och EU, låter detta hända, och inte agerar mot så uppenbara brott mot FN-konventioner och folkrätt. Amnesty International kallar nu till protester mot Israels politik. När få vi se våra politiska partier, och regeringen, agera?

Gunnar Olofsson
Palestinagruppen i Göteborg

Detta inlägg publicerades i Gunnar Olofsson. Bokmärk permalänken.