Stora skador på svensk-finansierat bistånd i Gaza

Drygt två månader har passerat sedan Israels anfallskrig mot Gaza upphörde. Att kriget skulle innebära en katastrof för den redan mycket pressade befolkningen stod klart redan från krigets första dag den 27 december. Antalet palestinska dödsoffer uppskattas till dryga 1400, varav 400 barn, och antalet allvarligt skadade till 6000. Människorna i Gaza återhämtar sig nu i ett samhälle som är slaget i bitar, och fortsätter sina liv i familjer där medlemmar saknas. De humanitära och materiella skador som kriget orsakat framträder allt mer tydligt.

Kort efter bomberna slutade falla beslutade generalkonsulatet i Jerusalem att uppdra åt konsulten Johan Brisman att uppskatta i vilken omfattning svensk-finansierat bistånd har skadats och att förslå omedelbara insatser för att underlätta situationen. I den nu färdigställda rapporten konstateras att minst 45 insatser har drabbats av kriget och att de direkta skadorna uppgår till cirka 19 miljoner kronor. Kostnaderna för att återställa insatserna beräknas dock bli 2-4 gånger högre än denna summa. Med hänsyn även till de indirekta effekterna av skadorna uppskattas skadorna till ett värde av 144 miljoner kronor. De totala skadorna på samhället i Gaza beräknas till över 10 miljarder kronor.

Palestinagrupperna stödjer med hjälp av Sidamedel Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) och Palestinian Medical Relief Society (PMRS) som är verksamma i Gaza. GCMHP’s huvudkontor ådrogs svåra skador efter en israelisk bombattack den 30 december . PMRS kontor förstördes redan den 28 februari 2008 i en israelisk flygattack.

gcmhpbombat_0preview

Palestinagrupperna delar Johan Brismans mening angående de skador Israel åsamkat svenskt bistånd 22 december – 18 januari då han till Sveriges Radio uppger att ”enligt min uppfattning borde den räkningen gå till Israel som har förorsakat de här skadorna och inte återigen gå till svenska skattebetalare”.

Brisman identifierar två områden som bör prioriteras i detta tidiga skede varav det ena är humankapitalet, där hälsovård och mental hälsa lyfts fram. I rapporten konstateras att erfarenheterna av GCMHP’s och PMRS’s program är goda och att organisationernas verksamhet i den rådande situationen har blivit än mer viktig. Sveriges erfarenhet inom psykosocial hälsa och primärvård utgör en komparativ fördel att bygga på framhåller Brisman och föreslår bland annat utökat stöd via Palestinagrupperna till GCMHP och PMRS.

Niklas Berg (Palestinagrupperna i Sverige)

Relaterade länkar:

”Stora skador på svensk- finansierat bistånd i Gaza”

”Svenskt biståndsprojekt skadat vid en israelsk bombattack i Gaza”

”Svenska biståndsprojekt förstörs av israelska armén!”

”Israel borde betala Gazaräkningen”

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Detta inlägg publicerades i Niklas Berg. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Stora skador på svensk-finansierat bistånd i Gaza

  1. Pingback: Nödhjälp till Gaza ruttnar bort « rapport från en spånbinge

Kommentarer är stängda.