COOP mörkar om israeliska varor

Konsumentföreningen Väst (KF Väst), som ingår som medlemsorganisation i COOP, har på sin vårstämma beslutat att sluta saluföra israeliska produkter i COOP-varuhus och andra butiker inom KF Väst. Beslutet motiveras av den fortsatta och utvidgade israeliska ockupationen och kolonisationen av palestinskt land tillsammans med det faktum att man inte utifrån den israeliska ursprungsmärkningen av produkter kan fastställa om varorna producerats inom själva Israel eller på ockuperad mark.

Nyligen fastslog EU-domstolen att de israeliska bosättningarna på Västbanken inte är att betrakta som en del av Israel, och att produkter därifrån således inte kan omfattas av EU:s handelsavtal med Israel. En tredjedel av de israeliska produkterna beräknas vara helt eller delvis producerade på ockuperat område.

KF Väst rekommenderar att den tagna ståndpunkten, att sluta saluföra israeliska produkter, också görs till hela COOP-rörelsens ståndpunkt vid den kommande nationella COOP-stämman nästa år.

Enligt COOP centralt skall ”en eventuell bojkott mot handel med enskilda länder avgöras av Sveriges regering och riksdag eller EU och/eller FN”. Någon sådan policy har emellertid inte stöd i förbundets stadgar, och KF var tidigt ute med bojkott av varor från den vita apartheidregimens Sydafrika – långt före införandet av det svenska handelsembargot mot landet 1987.

COOP mörkar om att israeliska produkter tillverkade på ockuperad mark – som kolsyremaskinen Soda Stream – fram till nu saluförts som israeliska varor i butiker och varuhus runt om i Sverige, tvärtemot EU-domstolens beslut. Man har heller inte kunnat prestera några garantier för att detta inte kommer att hända igen.

KF Väst måste nu följa sina medlemmars beslut och utan dröjsmål sluta saluföra israeliska varor i butikerna inom sitt område. Även andra KF-föreningar inom COOP borde ta samma initiativ. Och varför skulle inte kunderna i ICA-, Hemköp- och andra dagligvarubutiker kunna påverka sina handlare till ett liknande beslut?

Gunnar Olofsson
Ordförande i Göteborgs Palestinagrupp

Detta inlägg publicerades i Gunnar Olofsson. Bokmärk permalänken.