Israel måste respektera palestiniernas rätt till utbildning!

Den israeliska politiken mot palestinierna medför svåra konsekvenser för utbildningen på Västbanken och i Gaza. Tusentals studenter och lärare hindras varje dag av den olagliga muren att nå sina skolor och universitet. Andra hinder är närmare 700 militära vägspärrar, återkommande avspärrningar av palestinska samhällen, långvariga utegångsförbud och fängelseliknande inskränkningar av palestiniers rörelsefrihet.

I Gaza, där Israel nu för första gången på tre år tillåtit införande av skolböcker och pennor, stoppas fortfarande varje försök att forsla in byggnadsmateriel att bygga upp skolor och annat som förstörts av israeliska bomber. Enligt FN:s organ för palestinska flyktingar (UNRWA) behövs 100 nya skolor för att möta behoven. I nuläget undervisas upp till 50 elever i tvåskift i överfulla lokaler. I en del fall används stora containrar som skolsalar.

FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter stadgar att ”var och en har rätt till utbildning” (Artikel 26). Därför genomför Bir Zeituniversitetet på Västbanken dessa dagar en kampanj – ”Right to Education, R2E” –  för att lyfta frågan om palestiniernas rätt till utbildning. Studenter över hela världen uppmanas deltaga i kampanjen och hoppet är förstås att politikerna i våra länder nu uppmärksammar situationen och försöker göra något åt den. Givetvis förväntar vi oss att den svenske utbildningsministern ger sitt stöd till och bidrar till kampanjen.

Gunnar Olofsson
Ordförande i Göteborgs Palestinagrupp

Detta inlägg publicerades i Gunnar Olofsson. Bokmärk permalänken.