Kommer palestinska flyktingar nu att få en rättssäker asylprövning?

I många år har jag försökt att få Migrationsverket att förstå att UNRWA-registrerade palestinska flyktingar ÄR FLYKTINGAR så länge som flyktingskapet inte har upphört.

Den 15 juni 2010 informerade Migrationsverket mig att de förberedde ett rättsligt ställningstagande beträffade hur flyktingskapet skall bedömas när det gäller statslösa palestinier som är UNRWA-registrerade. Tiden har gått och det har varit tyst.

I juldagarna 2012 skrev jag en artikel i tidskriften Dagens Juridik om att statslösa palestinska flyktingar som kommit till Sverige från Syrien INTE får en rättssäker prövning. Migrationsverkets policy var då att endast de palestinier, UNRWA-registrerade eller icke, som kunde visa individuella skäl hänförda till de stridande parterna i Syrien skulle beviljas permanent uppehållstillstånd om de uppfyllde kriterierna att vara flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen. Statslösa palestinska UNRWA-registrerade flyktingar som inte kunde uppvisa individuella skäl utan endast hänvisade till den allmänna krigssituationen i Syrien ansågs inte vara flyktingar. De fick avslag på begäran om att bli klassade som flyktingar och avslag på ansökan om resedokument. De fick dock uppehållstillstånd men grundat på ett alternativt behov av skydd. Oftast beviljades de ett tre-årigt uppehållstillstånd. I min artikel skrev jag att även dessa flyktingar skall ha rätt att bli klassade som flyktingar eftersom flyktingskapet inte har upphört. Sverige har skrivit under flyktingkonventionen och är därmed skyldig att följa den. Att bli klassad som flykting har bl.a. en viktig psykologisk betydelse. Det är också ett erkännande av personens rättsliga ställning men ger också en rätt, för den som lagligen befinner sig här, att bli beviljade resedokument och flyktingförklaring.

Den 17 april 2013 beviljade Migrationsdomstolen i Stockholm en UNRWA-registrerad palestinier från Syrien både flyktingstatus och permanent uppehållstillstånd med motiveringen att huvudregeln är att bevilja en flykting ett permanent uppehållstillstånd.

Den 24 april 2013 beviljade Migrationsdomstolen i Göteborg en UNRWA-registrerad palestinier från Syrien flyktingstatus.

Först den 15 maj 2013 kom så Migrationsverkets rättschef med en kommentar angående flyktingstatus och resedokument till palestinier. Sammanfattningen är att UNRWA-registrerade palestinier som tvingats fly har rätt till resedokument och flyktingförklaring. Migrationsverket är dock tyst beträffande permanent eller endast ett treårigt uppehållstillstånd. Jag har nu ställt en fråga till Migrationsverkets rättsenhet om detta.

Birgitta Elfström, humanjurist

Läs mer: Maan News UN: Fighting displaces most Palestinians in Syria

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.